Thursday, 31 May 2012

PENCEMARAN AIR          KEUSAHAAN MASYARAKAT
PENCEMARAN AIR

DEFINISI
 • Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan.
 • Pencemaran air bukan hannya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan ianya boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. PUNCA
 • Pengusaha kilang berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah,membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.
 • kekurangan pengetahuan juga menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang telah ditetapkan sama ada berhubung dengan keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.
 • Kepesatan pembangunan industri, perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.
 • Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah, minyak dan najis sering kali dilakukan oleh sesetengah individu sehingga lupa tanggungjawab dan kepentingan menjaga alam sekitar.
 • Penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian juga menyebabkan hakisan tanah berlaku. 

KESAN
 • Kesihatan dijejas.
 • Kematian Hidupan air,tumbuhan dan binatang. 
KEMATIAN IKAN


MENGATASI MASALAH
 • Kilang tidak membuang sisa toksik.
 • Menganjurkan kempen kesedaran.
 • Kawalan bagi penerokaan tanah dan pembangunan.


Usaha tangga kejayaan!!!!

No comments:

Post a Comment